Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του ιστοχώρου Meganisi Dreaming και καταχώρησης στον επαγγελματικό κατάλογο

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του Meganisi Dreaming από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες του ιστοχώρου. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση του ιστοχώρου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων του Meganisi Dreaming ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου με εξαίρεση πληροφορίες και σήματα που εμφανίζονται στις σελίδες του επαγγελματικού καταλόγου και του real estate καθώς επίσης video και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί από τρίτους, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του MeganisiDreaming και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο MeganisiDreaming ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στις ιστοσελίδες του MeganisiDreaming έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ομαλής λειτουργίας του ιστοχώρου. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους ή εφόσον διακοπεί η υπηρεσία προς τους δικαιούχους.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

Το MeganisiDreaming καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, από την χρήση του ιστοχώρου. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε, εφόσον οποιαδήποτε πληροφορία τρίτου προέρχεται από αυτόν και μόνο. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες των υπηρεσιών του επαγγελματικού καταλόγου, ειδικά όταν ο δικαιούχος της υπηρεσίας έχει δώσει λανθασμένες πληροφορίες για την επιχείρησή του ή έχει δώσει στοιχεία προβολής για την επιχείρησή του και σε τρίτους. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες των υπηρεσιών ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό τόπο του MeganisiDreaming, είτε για τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη του MeganisiDreaming.

Επαγγελματικός Οδηγός

Η καταχώρηση στον επαγγελματικό κατάλογο γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και ισχύει για ένα έτος με τη δυνατότητα επιλογής πλήρους και συνδρομητικής προβολής ή βασικής (με λίγα στοιχεία) δωρεάν προβολής. Στην περίπτωση της συνδρομητικής προβολής, μετά το πέρος του ενός έτους και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν ανανεώσει τη συνδρομή, η προβολή της επιχείρησής του υποβιβάζεται στην βασική προβολή και παραμένει αναρτημένη για ένα έτος, εφόσον φυσικά το επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Στην περίπτωση της βασικής προβολής, μετά το πέρας του ενός έτους και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν προβεί σε αναβάθμιση της βασικής προβολής σε συνδρομητική, η προβολή της επιχείρησής του διαγράφεται από τον επαγγελματικό κατάλογο. Ο επιχειρηματίας αποζημιώνεται με το ποσό που διέθεσε για την προβολή της επιχείρησής του στον επαγγελματικό κατάλογο μόνο σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του MeganisiDreaming.

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του MeganisiDreaming, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.